Tomasz Furmanek

aplikant radcowski

Zajmuję się prawem własności intelektualnej, prawem gospodarczym i oczywiście podatkowym. Od początku mojej drogi zawodowej jestem związany z Kancelarią Walasek, w której zdobyłem doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu kontroli i postępowań podatkowych, a także w sporządzaniu umów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych. W obszarze mojej praktyki znajdują się również kwestie z zakresu ochrony majątkowych i osobistych praw autorskich.

Jestem aplikantem radcowskim II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i absolwentem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prywatnie, pasjonuję się sportem, łącząc w swojej pracy praktyczną wiedzę byłego reprezentanta Polski w rzucie młotem z prawnymi aspektami profesjonalnego uprawiania sportu. Można powiedzieć, że zacięcie do sportu i rywalizacji mam we krwi, pochodzę bowiem z rodziny od pokoleń zajmującej się profesjonalnym uprawieniem sportu. Z tego również powodu problematyka umów sponsorskich, ochrony wizerunku czy praw na dobrach niematerialnych jest mi w sposób oczywisty szczególnie bliska.

Sport nauczył mnie wytrwałości, konsekwencji i samodzielnego podnoszenia poprzeczki. Rozumiem, iż sukces wymaga nie tylko wiary ale przede wszystkim ogromu pracy i doskonałej organizacji. Te cechy pozwoliły mi połączyć pracę w kancelarii, zajęcia na aplikacji oraz dodatkowe studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów, zakończone obroną pracy z opodatkowania innowacji. Te same atrybuty wykorzystuję w pracy na rzecz klientów.