Nowy ład

Nowe limity dla transakcji gotówkowych

By 9 sierpnia 2021 No Comments

Niewątpliwie jednym z założeń Nowego Ładu jest ograniczenie szarej strefy, której służą transakcje gotówkowe. W zw. z tym MF postanowiło ograniczyć możliwość płatności gotówkowych nie tylko w obrocie B2B ale również -co jest nowością, w obrocie z udziałem konsumentów.

W obrocie profesjonalnym B2B nowym limitem transakcji jakich można dokonywać gotówkowo, bez udziału rachunku bankowego jest kwota 8.000 zł w miejsce dotychczasowej kwoty 15.000 zł.

Nowością jest obowiązek wprowadzony wobec konsumentów, którego egzekucja powierzona została przedsiębiorcom.  Konsument,  a więc osoba występująca w danej transakcji w zwykłych sprawach życia codziennego niezwiązanych z działalnością profesjonalną, gdy drugą stroną transakcji jest przedsiębiorca nie ma prawa realizować płatności gotówkowych powyżej kwoty 20.000 zł. Przy czym kwota 20.000 zł dotyczy jednorazowej wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

radca prawny Katarzyna Walasek

Nr wpisu KR-1396
ul. Lwowska 2/16,
30-548 Kraków,

tel.: 12 44 55 847
fax: 12 44 55 848

kancelaria@kancelaria-walasek.pl