Nowy ład

NOWY ŁAD a kontrole podatkowe

By 11 sierpnia 2021 No Comments

Wg założeń Nowego Ładu nastąpi faktyczne zniesienie zawitego 6mesięcznego terminu do wszczęcia postępowania podatkowego po kontroli podatkowej, który dotychczas był jedną z nielicznych skutecznych gwarancji podatkowych dla kontrolowanych.

Organ podatkowy będzie mógł w każdym czasie, aż do upływu terminu przedawnienia, wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie, w której przeprowadzono kontrolę podatkową, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a lub środków ograniczających umowne korzyści, lub z żądaniem jego wszczęcia zwrócił się Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

W zw. z tym, iż ocena tego, czy istnieje „uzasadnione przypuszczenie”,  czy też nie, należeć będzie do organów podatkowych, w praktyce organ będzie mógł wszcząć postępowanie, w sprawie w której przeprowadzono kontrolę podatkową.

radca prawny Katarzyna Walasek

Nr wpisu KR-1396
ul. Lwowska 2/16,
30-548 Kraków,

tel.: 12 44 55 847
fax: 12 44 55 848

kancelaria@kancelaria-walasek.pl