Nowy ład

Porozumienie inwestycyjne, co to takiego i do kogo jest skierowane

By 13 sierpnia 2021 No Comments

Dla inwestorów realizujących na terenie RP nową inwestycję o wartości 50.000.000 PLN Nowy Ład wprowadził możliwość zawierania z MF porozumienia inwestycyjnego, dot. skutków podatkowych inwestycji planowanej lub rozpoczętej. Porozumienie zawierane jest na wniosek inwestora lub grupy inwestorów, a więc wniosek może złożyć również konsorcjum, spółka czy przedstawicielstwo.

Wniosek może być sporządzony w języku angielskim.

Wniosek podlega opłacie wstępnej w wysokości 50.000 zł od każdego inwestora, podlegającej zwrotowi w przypadku jego nieuwzględnienie oraz opłacie głównej w wysokości od 100.000 do 500.000 PLN

radca prawny Katarzyna Walasek

Nr wpisu KR-1396
ul. Lwowska 2/16,
30-548 Kraków,

tel.: 12 44 55 847
fax: 12 44 55 848

kancelaria@kancelaria-walasek.pl